ארגון זהות פועל במעל 1000 בתי ספר יסודיים, על יסודיים וכיתות גן.

תחומי העניין העיקריים של העמותה הם חינוך והקניית כלים לתעסוקה

משרד החינוך, האגף לתרבות תורנית
תוכניות דיבור טוב מפוקחות על ידי משרד החינוך ומהוות חלק מהמסלול הירוק של המשרד.

עמותה הפועלת לאהבת ישראל ע”ש רפאל חי טייב (ע”ר).