למילים
יש כוח לשנות את המציאות!


"כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם".

בעידן בו מילים ומסרים שליליים שוטפים את התודעה, אנו בוחרים להשמיע דיבור מסוג חדש, להוות אלטרנטיבה, ולהציע שיח המקדם סובלנות ואהבת הזולת. "כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם".

המועצה לדיבור טוב הוקמה בשנת 2015, מתוך אמונה שלמילים יש כוח לשנות את המציאות. בדיבור טוב מתנדבים אנשי חינוך, פסיכולוגים, אישי ציבור ורבנים, החולקים חזון של חברה חיובית ונעימה יותר.

במסגרת עבודתינו, אנו הוגים, יוצרים ומפעילים קשת רחבה של פעילויות ותוכניות חינוכיות בתחום הדיבור הטוב, המיועדות לכלל ישראל: ילדי גן, ילדי בית ספר, בני נוער, סטודנטים, משפחות ומבוגרים.

כדי להגשים את חזונינו, אנו פועלים בארבעה מסלולים:

  • כלים: הענקת כלים מעשיים להטמעת הדיבור הטוב בחיי היומיום
  • חינוך: בניית תוכנית חינוכית שראשיתה בגילאי הגן והמשכה בבתי הספר, בצבא, במוסדות להשכלה גבוהה ובחיי היומיום של הציבור כולו
  • אימון: בניית כלי אימוני-טיפולי שמקנה מיומנויות תקשורת בריאות לילדים ונוער
  • מודעות: העלאת נושא הדיבור הטוב לסדר היום הציבורי באמצעות קמפיין רב ערוצי מתמשך

המועצה פועלת על פי מתודה מסודרת, הכפופה לתוכנית עבודה מפורטת, יעדים ריאליים ומדדי אפקטיביות. יש לנו חזון, ואנו מאמינים שבאמצעות עבודה קשה וחכמה, תוך שיתוף פעולה עם הגורמים החינוכיים ועם הציבור הרחב, נגשים אותו, כי גם מסע של אלף מילים, מתחיל במילה אחת קטנה.

היום יותר מתמיד החיים והמוות ביד הלשון