26 ביולי 2023

מודעות

אז איך ישמעו את הדיבור הטוב שלנו? אנו רותמים את כל אמצעי המדיה, לטובת העלאת נושא הדיבור הטוב לסדר היום הציבורי: קמפיין רב ערוצי מתמשך אתר […]